Massage

GSM Massage

Genuin Svensk Hundmassage, GSM


GSM kan liknas med idrottsmassage, den kommer åt både ytlig och djup muskulatur. Massagen ökar blodcirkulationen, töjer selektivt muskeln och ger ett effektivt dränage.


Massagens effekt:

Minskar

– Svullnader och Ischiasbesvär

– Stelhet och träningsvärk

– Smärta och kramper


Förebygger

– Ledproblem orsakade av spända muskler

– Rygg och nackproblem

– Ärrbildning i musklerna


Behandlar

– Hårda och spända muskler

– Muskelknutor

– Sträckningar


Allmänt

– Ökar prestationsförmågan

– Ökar rörlighet och koordination

– Ger mer energi och snabbare återhämtning

– Ger bättre hud p.g.a. den ökade genomblödningen


Endorfiner, som är kroppens eget ”morfin”, frisätts vilket ger både fysisk som mental påverkan. Oftast ger GSM snabbt resultat, men det kan krävas 3-5 behandlingar för att uppnå optimalt resultat, därefter bör man underhålla med massage varje till varannan månad. En mjuk, smidig och välmående muskulatur ger en positiv, arbetsvillig och hållbar kropp.


Det är 7 dagars karenstid för officiell tävling med hund efter massagebehandling.

Hundmassage